KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanym dalej RODO.

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Komfort i Relaks Jarosław Czarnomski z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Lubicka 137, 87-100 Toruńposługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8791630433, REGON 871637421,  tel. +48 56 657 22 66, e-mail: biuro@mojbasen.pl (dalej również jako Komfort i Relaks).

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@mojbasen.pl

3. Komfort i Relaks zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Komfort i Relaks jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

i. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

ii. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

iii. marketingu usług Komfort i Relaks

iv. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

v. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

vi. obsługi Klientów,

vii. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,

viii. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.mojbasen.pl

b. w celu wykonania umów zawieranych przez Komfort i Relaks z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Komfort i Relaks współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Komfort i Relaks wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u Komfort i Relaks  lub nawiązaniu współpracy z Komfort i Relaks na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna  art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów Komfort i Relaks jako administratora danych,

b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,

c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,

d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych,

e. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i ustalenia czy Komfort i Relaks posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim preferencjom.

7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez Komfort i Relaks monitoringu wizyjnego na terenie zakładu Komfort i Relaks, informujemy, że Komfort i Relaks zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Komfort i Relaks jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Komfort i Relaks oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: Komfort i Relaks, ul. Szosa Lubicka 137, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@mojbasen.pl

9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

12. Przebywając na terenie zakładu Komfort i Relaks zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: Komfort i Relaks, ul. Szosa Lubicka 137, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@mojbasen.pl

14. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Komfort i Relaks, ul. Szosa Lubicka 137, 87-100 Toruń z dopiskiem dane osobowe lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@mojbasen.pl

15. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

16. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi.

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu

Poznaj wycenę swojego basenu - wanny SPA - sauny

Wypełnij formularz kontaktowy lub skontaktuj się z nami osobiście.

 

Siedziba firmy:

 

Adres:

Poznańska 194/1

87-100 Toruń

 

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt. 9.00 - 17.00

Zapisz się na nasz newsletter!

Wprowadź adres e-mail

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

 

Dane kontaktowe:

 

Telefon:

+48 56 657 22 66

+48 603-915-713

 

E-mail:

biuro@mojbasen.pl